Konsorcjum Rozwoju Portu Ankalia pozwało gruziński rząd

01-08-20 Promocja 0 comment

Konsorcjum Rozwoju Portu Anaklia, które miało wybudować pierwszy port głębinowy w zachodniej Gruzji, oraz jeden z zagranicznych inwestorów tego projektu, Bob Meyer, złożyli wnioski o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko rządowi Gruzji.

Bob Meyer zgłosił swoje roszczenia do Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych, a Konsorcjum zaskarżyło Tbilisi w Sądzie ArbitrażowymMiędzynarodowej Izby Handlowej. Konsorcjum uważa decyzję gruzińskiego rządu o formalnym rozwiązaniu umowy za nielegalną i domaga się przywrócenia kontraktu oraz zrekompensowania strat finansowych w wysokości ponad1 miliarda dolarów.

Tymczasem minister gospodarki Natia Turnawa stwierdziła, że złożony pozew jest próbą powstrzymania rządu przed znalezieniem nowego inwestora. Według minister spór sądowy „nie ma perspektywy prawnej” i jest jedynie próbą upolitycznienia sprawy. Turnawa zauważyła również, że zgodnie z podpisanym porozumieniem port Ankaliapowinien był zostać wybudowany do 2020 roku, jednakże Konsorcjum nie było w stanie wypełnić swoich zobowiązań w określonym terminie.

9 stycznia 2020 roku rząd Gruzji ostatecznie unieważnił umowę z Konsorcjum Rozwoju Portu Ankalia, powołując się na fakt, że w grudniu 2019 roku inwestor po raz siódmy nie dostarczył dokumentacji dotyczącej umów kredytowych z bankami. Władze przekonują, że jeszcze przed podpisaniem umowy poszły na ustępstwa i wydłużyłyplanowany okres budowy portu z siedmiu do dziewięciu etapów. Ponadto, państwowy Fundusz Partnerstwa przyznał Konsorcjum na 22 lata kredyt w wysokości 100 mln USD, który firma miała otrzymać po znalezieniu środków na realizację pierwszego etapu projektu. Konsorcjum Rozwoju Portu Ankalia do końca 2019 roku nie zdołało jednak uzyskać pożyczki w wysokości 400 mln USD od międzynarodowych organizacji finansowychEBOiR, EBI,OPIC i NDB. Instytucje te zażądały, by gruziński rząd zagwarantował jej spłatę. Gruzińskie władze jednak kategorycznie odmówiły. Z tego powodu transakcja ostatecznie nie została sfinalizowana. W konsekwencji władze Gruzji zapowiedziały, że przygotują nowy przetarg w celu wyłonienia inwestora, jednak dotychczas do niego nie doszło.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium