Koronawirus: aktualna sytuacja na Kaukazie Południowym

03-04-20 Promocja 0 comment

GRUZJA

W Gruzji potwierdzono 148 przypadków zarażenia koronawirusem.

Gruziński rząd opublikował listę przedsiębiorstw, które będą mogły kontynuować działalność w okresie stanu wyjątkowego. Na liście tej znajdują się m.in. firmy wydobywcze, transportowe oraz produkujące maski ochronne.

Władze zakazały wszelkiej sprzedaży internetowej za wyjątkiem żywności, do końca trwania stanu wyjątkowego.

Sekretarz Gruzińskiego Marzenia Irakli Kobachidzepoinformował, że deputowani partii rządzącej przez następne trzy miesiące będą przekazywać jedną trzecią swoich wynagrodzeń na rzecz walki z koronawirusem.

ARMENIA

W Armenii potwierdzono 736 przypadków zarażenia koronawirusem.

AZERBEJDŻAN

W Azerbejdżanie potwierdzono 400 przypadków zarażenia koronawirusem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu poinformowało, że policja będzie używać urządzeń elektronicznych do monitorowania ruchu obywateli. Przed wyjściem z domu każdy  będzie musiał zadzwonić na rządową gorącą linię lub wysłać na nią SMS-a i podać powód wyjścia. Informacja ta będzie przekazana policji, która legitymując obywateli na ulicy będzie sprawdzać, czy posiadają oni pozwolenie na opuszczenie domu.

Źródło: newsgeorgia.ge, oc-media.org

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium