Laureaci Nagród Przeglądu Wschodniego za rok 2018

26-02-19 Promocja 0 comment

XXVI EDYCJA NAGRÓD PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO ZA ROK 2018

Decyzją Jury Nagrody „Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach w dniach 29 stycznia i 21 lutego, w składzie: Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Dorota Janiszewska -Jakubiak przyznano Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2018:

Nagroda w Kategorii: „Dzieła Krajowe”

Paweł Kowal

Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III RP,

Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, Wojnowice, 2018

***

Nagroda w Kategorii: „Dzieła Zagraniczne”

Nagrody nie przyznano

***

Nagroda w Kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej”

 Marek Głuszko

Polacy w Lipawie, historia znana, nieznana, zapomniana

Wydawca: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Warszawa,

***

Nagroda w Kategorii: „Edycja źródeł”

Nagrody nie przyznano

  

Nagroda w Kategorii: „Dzieje Polaków na Wschodzie”

Mikołaj Tarkowski

Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II

Wydawnictwo Arche, Sopot 2018

***

Nagroda Specjalna

Zofia Zielińska

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

***

Nagroda im. Aleksandra Gieysztora

Jacek Miler – odznaczenie pośmiertne

oraz

Roman Czmełyk

 

Uroczyste wręczenie XXVI EDYCJI NAGRÓD PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO za rok 2018, odbędzie się w sobotę, 30 marca 2019 roku o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego,  Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Jan Malicki

redaktor „Przeglądu Wschodniego”

w imieniu Jury Nagrody „Przeglądu Wschodniego”