Ławrow: ostrzeżenia  krajów bałtyckich o zagrożeniu ze strony Rosji to koniunktura

31-03-17 Promocja 0 comment

MoscowParade2009_7Oświadczenia  krajów bałtyckich o zagrożeniu ze strony Rosji noszą czysto polityczny, koniunkturalny charakter, powiedział szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie dla rosyjskiej gazety „Argumenty i fakty”.

– W Wilnie, Rydze i Tallinie cały czas mówią o tym, że Rosja zagraża bezpieczeństwu krajów bałtyckich i ma wobec nich agresywne zamiary. To  absurdalne i całkowicie bezpodstawne  zarzuty – zaznaczył rosyjski minister. – U nas mówią: „strach ma wielkie oczy”. To dobra ilustracja tych oskarżeń, w ten sposób kraje bałtyckie starają się rozwiązywać wewnętrzne problemy, mobilizować wyborców poprzez wskazywanie  zewnętrznego wroga, – podkreślił Ławrow. – Tego rodzaju retoryka połączona  z wezwaniami do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i  spekulacje o „rosyjskim zagrożeniu wojskowym” , nie służą  stosunkom dwustronnym, oznajmił Ławrow.

Wg szefa rosyjskiego MSZ problemami wewnętrznymi krajów bałtyckich są  „trudna sytuacja humanitarna  oraz  dyskryminacji ludności rosyjskojęzycznej”.

– Nie możemy nie reagować na tak istotne dla rosyjskiego społeczeństwa tematy, jak podejmowane przy udziale władz wymienionych państw próby zakłamania historii, gloryfikacja nazistów i ich miejscowych zwolenników – powiedział Ławrow. –  Tym bardziej, że nie widzimy żadnych starań, aby stosunki Rosji z państwami bałtyckimi rozwijały się w duchu dobrego sąsiedztwa i wzajemnie korzystnej współpracy – dodał minister.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium