Litewscy deputowani proponują azyl mieszkańcom Hongkongu

06-06-20 Promocja 0 comment

Grupa litewskich deputowanych należących do różnych frakcji zaproponowała by Litwa stworzyła możliwości azylu „dla mieszkańców Hongkongu, którzy są prześladowani i represjonowani przez Chiny”.

Projekt przedstawił szef największej partii opozycyjnej, konserwatystów, Gabrielius Landbergis oraz szef Komitetu Praw Człowieka, Valerijus Simulikas a także inni posłowie, głównie z frakcji opozycyjnych.

Posłowie przypominają, że w ubiegłym tygodniu chiński parlament zatwierdził propozycję ustawy o bezpieczeństwie narodowym, na tym częściowo autonomicznym terytorium Chin. Krytycy obawiają się, że nowe prawo może ograniczyć wolność słowa i swobodę działania opozycji politycznej. „Wprowadzenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym bezpośrednio z Pekinu, a nie przez samorząd Hongkongu, ograniczy wolności mieszkańców, podważy autonomię Hongkongu i może zagrozić jego dobrobytowi” – napisano w projekcie litewskiej rezolucji.

Nowe chińskie prawo daje możliwość ścigania mieszkańców enklawy za przestępstwa polityczne i jest sprzeczne z obowiązkiem ochrony praw mieszkańców Hongkongu przewidzianym w ustawie zasadniczej.

Autorzy projektu wzywają prezydenta oraz rząd Litwy do ochrony praw i wolności mieszkańców Hongkongu, zgodnie z „politycznymi zasadami Unii Europejskiej, (…)opartymi na podstawowych wartościach wolności i demokracji łamanych przez Chiny”.

Projekt przewiduje również udzielenie azylu na Litwie mieszkańcom Hongkongu, którzy w Chinach są narażeni na prześladowania polityczne i represje .

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium