Litwa uznała prawa zawartych za granicą małżeństw osób tej samej płci

12-01-19 Promocja 0 comment

Litewski Trybunał Konstytucyjny 11 stycznia orzekł, że Litwa powinna wydać zezwolenie na pobyt cudzoziemcowi, który zawarł związek  małżeński z osobą tej samej płci na terytorium innego państwa, chociaż  sama Litwa  na homoseksualne małżeństwa nie pozwala

Według sądu, ograniczenie prawa do łączenia rodzin w przypadku osób tej samej płci jest sprzeczne z zakazem dyskryminacji i przepisami chroniącymi ludzką godność.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że konstytucyjne określenie rodziny jest „neutralne pod względem płci”.

Po orzeczeniu litewskiego Trybunału Konstytucyjnego Departament Migracji Litwy zapewnił, że będzie wydawał zezwolenia na pobyt na Litwie cudzoziemcom, którzy za granicą zawarli związki małżeńskie z litewskimi obywatelami tej samej płci.

Źródło: Delfi

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium