Litwa wpuści 205 Białorusinów przez korytarz humanitarny

14-09-20 Promocja 0 comment

Minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamašunienė zarządziła wydanie Białorusinom 205 wiz ze względów humanitarnych,  54 osoby już przyjechały na Litwę .

Podobne zezwolenia wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie umotywowanej propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wizy przyznawane sąbiałoruskim ofiarom reżimu i represji oraz aktywnym przedstawicielom opozycji.

„Gdy tylko w sąsiednim kraju rozpoczęły się masowe protesty , opracowaliśmy plan działań, nadal śledzimy sytuację na Białorusi i jesteśmy gotowi nieść pomoc obywatelom Białorusi potrzebującym ochrony powiedziała Rita Tamašunienė.

Obywatele Białorusi, którzy chcą wyjechać na Litwę z powodu prześladowań , muszą wystąpić do litewskiej ambasady o wizę Schengen i udzielić informacji potwierdzających szczególne okoliczności ich wyjazdu z kraju. Wiza Schengen pozwala na wjazd do strefy Schengen i spędzenie tu nie max . 90 dni ze 180 możliwych. Ponadto obywatele Białorusi, którzy doświadczyli prześladowań lubrealnie zagrożeni, mogą złożyć wniosek o azyl po przybyciu na Litwę. W tej chwili Litwa otrzymała 16 takich wniosków.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium