Łotysze płacą więcej podatków niż sąsiedzi z Estonii i Litwy

21-12-19 Promocja 0 comment

Spośród wszystkich krajów bałtyckich najniższe obciążenie podatkowe gospodarstw domowych ma Estonia, chociaż dochody w tym kraju są najwyższe.

Na sprawę zwraca uwagę łotewska gazeta „Neatkarīga”.

W tym samym czasie mieszkańcy Łotwy muszą oddawać państwu znacznie większą część swoich dochodów.

Gazeta wskazuje, że Łotysze oczekują zmiany  polityki podatkowej. Ustawodawca proponuje podwyższenie minimalnej kwoty wolnej od podatku, ale zdaniem dziennikarzy nie zmieni to nic dla większości pracowników.

Według przytoczonego w gazecie badania, pracujący na Łotwie bezdzietny kawaler oddaje państwu 28,4% wynagrodzenia brutto. Na Litwie suma ta wynosi 22,1%, w Estonii 15%, a w UE średnio 29,85%.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium