Macedonia Północna na progu członkostwa NATO

21-03-20 Promocja 0 comment

Macedonia Północna zostanie niedługo pełnoprawnym członkiem NATO, gdyż wszystkie kraje członkowskie ratyfikowały protokół akcesyjny. Ogłosił to sekretarz generalny Jens Stoltenberg podczas przedstawiania raportu o stanie Sojuszu w 2019 roku.  

W międzyczasie, macedoński minister spraw zagranicznych Nikola Dimitrov oświadczył, że Unia Europejska jest coraz bliższa rozpoczęciu negocjacji integracyjnych z MP. Na razie rozmowy trwają  i jest wypracowywana ostateczna wersja postanowienia w tej sprawie. Według protalu Politico, roboczy tekst deklaracji Rady Europejskiej mówi o rozpoczęciu negocjacji z bałkańską republiką.

Przypominijmy, że w październiku ubiegłego roku Radzie Europejskiej nie udało się rozpocząć akcesyjnych negocjacji z Mołdawią Pn i Albanią, z powodu sprzeciwu Francji, domagającej się szybszego wprowadzania reform w obu krajach. W lutym br. Komisja Europejska przyjęła nowe zasady rozszerzenia Unii, a na początku marca zaktualizowała raport o postępach Albanii i Macedonii Północnej na drodze do UE, twierdząc, że obydwa państwa są do rozpoczęcia negocjacji członkowskich dobrze przygotowane. Zdanie zmieniła także Francja, ktora wyraziła zgodę na rozpoczęcie  rozmów integracyjnych.  

Źródło: novinite.com / Balkan Insight / Politico

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium