Macedonia Północna  zrezygnowała z inwestowania w bułgarską elektrownię atomową

25-11-20 Promocja 0 comment

Macedonia Północna zawiesiła plany inwestowania w projekt budowy elektrowni atomowej w Belene w Bułgarii, poinformował generalny zarządca państwowego dostawcy prądu ESM. Latem zeszłego roku, macedońska strona wyraziła bowiem chęć nabycia mniejszościowego pakietu udziałów w projekcie. 

Zamiast tego, rząd MP skupi się na potencjalnym udziale w rozbudowie terminalu LNG w greckim Aleksandropolis.  MP jest zainteresowana nabyciem 25% udziałów w projekcie. Terminal LNG w Aleksandropolis jest budowany  przez grecką spółkę Gastrade i będzie źródłem niezależnych dostaw gazu na rynki  Europy Środkowej  oraz Południowo-Wschodniej. Obiekt ma być oddany do użytku na początku 2023 roku. Pływający terminal skroplonego o gazu ziemnego będzie podłączony do greckiej sieci dystrybucji, która  dostarczy surowiec do Bułgarii, Rumunii, Serbii, Macedonii Północnej, Mołdawii i na Ukrainę. 

Źródło: seenews.com

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium