Malicki, Hrytsak, Krautsevich i Nikžentaitis w debacie telewizyjnej o “Międzymorzu”

05-06-18 Promocja 0 comment

Idea “Międzymorza” przestaje być tematem jedynie akademickim i powoli wkracza do dyskursu publicznego. 27 maja 2018 w Pałacu Kazimierzowskim UW miała miejsce zrealizowana przez TVP międzynarodowa debata, której celem było przedstawienie historii koncepcji „Międzymorza” oraz wskazanie perspektyw w budowaniu wspólnoty regionu (w rozumieniu Polska-Litwa, Białoruś, Ukraina).

Uczestnicy debaty: Jan Malicki z Polski, Yaroslav Hrytsak z Ukrainy, Alvydas Nikžentaitis z Litwy, Aliaksandr Krautsevich z Białorusi omówili najważniejsze kwestie, które dzielą, jak i łączą Polaków, Ukraińców, Litwinów i Białorusinów.

Program wyemitowany zostanie na kanale TVP Historia.