Medal Prezes Rady BRL dla pracowników CSB!

02-04-19 Promocja 0 comment

Prezes Rady BRL (rząd na uchodźstwie) Iwonka Surwiła odznaczyła medalem na 100 lat BNR kilkadziesiąt osób z Białorusi i zagranicy, którzy “przyczynili się do ruchu narodowo-demokratycznego, uczestniczyli w odnowieniu państwowości białoruskiej, promowali ideały 25 marca, demokracji i wolności, odznaczyli się badaniami historii BRL, organizowali świętowanie 100-lecia BRL na Białorusi i zagranicą” Pośród czterech odznaczonych historyków znalazło się trzech współpracowników Centrum Studiów Białoruskich SEW UW: Aleksander Krawcewicz, Gienadź Saganowicz, Aleksander Smalańczuk.