Mieszkańcy Uzbekistanu za integracją z Eurazjatycką Unią Gospodarczą

21-05-20 Promocja 0 comment

Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badań Gospodarczych i Reform, przy kancelarii prezydenta Uzbekistanu, 74% obywateli popiera wejście kraju do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, 16% opowiedziało się przeciwko temu pomysłowi, 4% – wstrzymało się od głosu, a 6% – miało trudności z odpowiedzią.

Za główne zalety dołączenia Uzbekistanu do Unii Euroazjatyckiej uznano obniżenie cen na towary i usługi, poprawę ich jakości ze względu na większą konkurencję na rynku, zwiększenie eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy. 15% respondentów wspomniało również o możliwości poprawy warunków pracy dla imigrantów roboczych z Uzbekistanu. Przeciwnicy integracji argumentowali, że istnieje ryzyko gwałtownego wzrostu importu i zastępowania nim produktów lokalnych, w wyniku czego kraj będzie musiał ograniczyć produkcję, a co za tym idzie liczbę miejsc pracy. 13% uczestników badania jest przekonanych, że partnerstwo z Euroazjatycką Unią Gospodarczą doprowadzi do zmniejszenia dochodów budżetu państwa.

W ramach badania respondenci zostali również zapytani o opinię dotyczącą wejścia Uzbekistanu do Światowej Organizacji Handlu (WTO). 78% poparło tę inicjatywę, 8% wyraziło sprzeciw, część wstrzymała się od głosu, a 7% miało trudności z odpowiedzią.

Wśród zalet członkostwa w WTO wymieniono poprawę konkurencyjności gospodarki, niższe ceny na towary i usługi oraz poprawę ich jakości. Respondenci wspomnieli również o możliwości tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wzrost inwestycji zagranicznych oraz o poprawie międzynarodowego wizerunku Uzbekistanu. Przeciwnicy wejścia do WTO obawiają się, że kontrola nad głównymi sektorami gospodarki może się znaleźć w rękach zagranicznych przedsiębiorstw a także możliwości zwiększenia importu i zmniejszenia się wpływów do budżetu państwa.

Anonimowe badanie dotyczące wejścia Uzbekistanu do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i WTO przeprowadzono w okresie od stycznia do lutego bieżącego roku. Wzięło w nim udział ponad 1300 osób w całym kraju, w tym 79% mężczyzn i 21% kobiet. Większość z nich stanowili studenci, przedstawiciele sektora prywatnego, urzędnicy, nauczyciele i naukowcy.

Źródło: Fergana News

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium