Mołdawia – to nie jest kraj dla ludzi młodych

10-08-18 Promocja 0 comment

Młodzież stanowi jedną trzecią część populacji Mołdawii, lecz jej liczba stale się zmniejsza. Świadczą o tym dane nt. sytuacji młodzieży w kraju w 2017 r, które przedstawiło Narodowe Biuro Statystyki.

W ciągu ostatnich czterech lat w kraju nastąpił spadek populacji w wieku 14-19 lat (o 45 tysięcy osób). Liczba mieszkańców w wieku 20-24 lat zmniejszyła się o 61 tys., a liczba osób w wieku 25-29 lat zmalała o 31 tys.

Według badania, pracę ma tylko  trzech na dziesięciu młodych ludzi. Stopa bezrobocia wśród młodzieży jest prawie 2 razy wyższa niż średnia krajowa. Najczęściej młodzi ludzie migrują do Rosji i Włoch.

Źródło: Point.md

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium