Mołdawia: umacnianie waluty narodowej

13-09-18 Promocja 0 comment

Przez dwa i pół roku mołdawski lej umocnił się wobec dolara o 23%, a w odniesieniu do euro o 15%. Analitycy wyjaśniają: mieszkańcy  sprzedali zbyt dużo waluty, a popyt na nią ze strony biznesu był zbyt niski.

Obecnie popyt stopniowo rośnie. Prognozy ekspertów są jednak różne. Niektórzy są zdania, że przed przyszłorocznymi wyborami poziom mołdawskiego leja pozostanie stabilny, podczas gdy inni uważają, że krajowa waluta osłabnie.

Według ekspertów na poziom mołdawskiej waluty narodowej będą miały wpływ dwa czynniki. Pierwszy z nich to ustawa o amnestii dla kapitału, która najprawdopodobniej spowoduje  „zastrzyki” walutowe i odpowiednio zwiększy popyt. Drugi to zbliżające się wybory parlamentarne (luty 2019 roku – red.), przed którymi niektórzy gracze zwykle kupują walutę, zwiększając popyt.

Źródło: Infotag

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium