Mołdawska opozycja może się zjednoczyć przed wyborami parlamentarnymi

08-11-18 Promocja 0 comment

Opozycyjne partie polityczne Mołdawii omówiły możliwość wystawienia w nadchodzących wyborach parlamentarnych wspólnych kandydatów w okręgach jednomandatowych. W spotkaniu, do którego doszło 5 listopada w Kiszyniowie, wzięły  udział ugrupowania „Działanie i Solidarność”, Liberalna Partia, Liberalno-Demokratyczna Partia oraz platforma „Godność i prawda”.

„Było to nasze pierwsze spotkanie w takim formacie. Na razie nie we wszystkim się zgadzamy, wiele kwestii musimy jeszcze omówić i wyłonić  najlepszych kandydatów, którzy zostaną wystawieni w okręgach jednomandatowych”, – powiedział rzecznik prasowy platformy “Godność i Prawda” Chiril Mopan.

Z kolei przewodniczący Partii Liberalnej Mihai Ghimpu z satysfakcją mówił o zamiarach czterech partii, zauważając, że są to tylko pierwsze kroki na drodze do zjednoczenia opozycji przed wyborami parlamentarnymi.

Przypomnijmy, wybory parlamentarne w Mołdawii wyznaczone są na 24 lutego 2019 roku. Po raz pierwszy odbędą się one w systemie mieszanym: 51 ze 101 posłów zostanie wybranych z list partyjnych, a pozostałych 50 – w okręgach jednomandatowych.

Źródło: noi.md

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium