MSW Gruzji: przestępczość w kraju wzrosła o 60%

06-12-18 Promocja 0 comment

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji poinformowało, że w okresie od stycznia do listopada 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przestępczość wzrosła o 60% – w kraju odnotowano ponad 49 tys. przestępstw (w roku poprzednim – 30,6 tys.)

Jednocześnie w 2018 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw spadł o prawie 20%: o ile w 2017 r. wskaźnik ten wynosił  53,56%, to  w tym roku wyniósł on 35,29%.

W 2018 r. najczęściej popełnianymi  zbrodniami były: kradzieże, przyczynienie się do samobójstwa, przemoc w rodzinie, przestępstwa związane z posiadaniem i sprzedażą narkotyków oraz przestępstwa związane z naruszeniem przepisów ruchu drogowego.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium