MSZ Estonii przeznaczyło 1,2 miliona euro na współpracę z Ukrainą, Gruzją, Afganistanem, Mołdawią i Białorusią

13-02-20 Promocja 0 comment

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii ogłosiło konkurs dla organizacji, które chcą realizować projekty w dziedzinie edukacji, środowiska, równości płci, dostępu do opieki medycznej w Gruzji, na Ukrainie, w Afganistanie, Mołdawii i na Białorusi.

W sumie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło 1,2 mln euro na współpracę z wyżej wymienionymi krajami.

Na projekty związane z Ukrainą przewidziano 400 tys. euro. Priorytetem w przypadku tego państwa jest wsparcie dla kobiet i przesiedleńców ze wschodu kraju. Ponadto MSZ jest gotowe finansować projekty związane z opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych w administracji publicznej, mediach, komunikacji strategicznej, systemie edukacji i małych firmach.

Na pomoc Gruzji przekazano 350 tys. euro. Tallin będzie wspierać projekty związane z ekologią, ochroną praw człowieka, edukacją, rozwojem małych firm.

Na projekty w Afganistanie przeznaczono 200 tys. euro. Tutaj priorytetem są projekty nastawione na poprawę poziomu edukacji kobiety i dziewcząt oraz projekty związane z poprawą opieki medycznej.

Na Mołdawię przewidziano 150 tys. euro. Wspierane będą takie obszary jak : edukacja, równouprawnienie kobiet, rozwój zarządzania w lokalnych samorządach.

W przypadku Białorusi przeznaczono 120 tys. euro na projekty związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz wprowadzania technologii informatycznych administracji publicznej i trzecim sektorze.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium