Na Białorusi po raz pierwszy od wielu lat nastąpił poważny wzrost przestępczości

10-09-19 Promocja 0 comment

Wydaje się, że propagandowy status Białorusi jako „państwa bezpiecznego” trudno będzie obronić, przestępczość w tym kraju znacznie wzrosła. Czytamy o tym w analizie Artsioma Szrajbmana na stronie „Zaǔtra twajoj krainy”.

Powołując się na raport Komitetu Śledczego Białorusi, internetowy portal stwierdza, że wzrost przestępczości związany jest z pogorszeniem się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju.

I tak, w pierwszym półroczu b.r. wskaźnik przestępczości na Białorusi wzrósł o 8,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Liczba toczących się spraw karnych wzrosła o 12,3% – z 75 tys. do 84,2 tys.

Co więcej, według Komitetu Śledczego Białorusi, tempo wzrostu przestępczości przyspiesza.

Według statystyk białoruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najbardziej znaczący wzrost przestępczości odnotowano w tym roku w Mińsku – o prawie 25%. Najwięcej  (około 10%)  przestępstw wystąpiło  w kategorii , które nie stanowią wielkiego zagrożenia  publicznego. Prawie połowę z nich stanowią  kradzieże.

Źródło: Nasza Niwa, Biełta, BiełaPAN, Biełorusskij Partizan

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium