Na Łotwie jesienią odbędą się wielkie międzynarodowe ćwiczenia wojskowe

14-08-19 Promocja 0 comment

Jesienią planowane jest przeprowadzenie na Łotwie  „Silver Arrow” i „Furious Axe”, dużych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych – podało ministerstwo obrony tego kraju..

Pierwsze manewry będą trwały od 23 września do 6 października , a wezmą w nich udział   Narodowe Siły Zbrojne Łotwy, Polski,Słowacji, Słowenii, Litwy, Estonii, oraz grupa bojowa NATO stacjonująca na Łotwie, a dowodzona  przez Kanadę.

Ćwiczona ma być koordynacja dowodzenia, planowanie bojowe oraz kierowanie operacjami obronnymi.

Następne manewry na Łotwie zatytułowane „Furious Axe”. odbędą się  od 28 października do 10 listopada. Będą to   taktyczne ćwiczenia terenowe, z udziałem  jednostki łotewskich sił zbrojnych oraz  bojowej grupy NATO stacjonującej w Estonii i  dowodzonej przez Wielką Brytanię.

W tych ćwiczeniach weźmie udział około 500 zagranicznych żołnierzy.

Źródło: DELFI Žinios, Lietuvos rytas, DELFI.lv, Eesti Rahvusringhääling

Opracowanie BIS — Biuletyn Informacyjny Studium