Nagroda Przeglądu Wschodniego za rok 2017

W dniu 24 marca 2018 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego odbyła się XXV ceremonia wręczenia Nagród Przeglądu Wschodniego.

Uroczystość poprowadził dyrektor Studium Europy Wschodniej i redaktor naczelny Przeglądu Wschodniego, Jan Malicki.

Wśród tegorocznych laureatów Nagrody Przeglądu Wschodniego znaleźli się:

 

Albin Głowacki

za książkę

Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

 

Kirył Koczegarow

za książkę

Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2017

 

Aleksander Podrabinek

za książkę

Dysydenci: nieuleczalnie nieposłuszni

Ośrodek „Karta”, Warszawa 2017

 

Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović

za książkę

Kronika halicko-wołyńska: kronika Romanowiczów

Avalon, Kraków – Warszawa 2017

 

 

Nagroda Specjalna

 

Anna Filipczak-Kocur

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

Mirosław Hroch

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

Andrzej Poppe

za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej

 

Nagroda im. Aleksandra Gieysztora

Biblioteka Polska w Paryżu