Nagroda im. Juliusza Bardacha

Konkurs o Nagrodę im. Juliusza Bardacha ogłaszany jest przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nagroda jest przyznawana najlepszym pracom magisterskim i doktorskim, dotyczącym problematyki spuścizny państwowej, prawnej i kulturalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX-XX wieku, lub analizującym problemy związane z historią co najmniej dwóch krajów ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego – Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy.

Termin zgłaszania prac – 15 grudnia 2017. Prosimy o przesyłanie proponowanych prac na adres: rustisk@centras.lt

Więcej o Nagrodzie im. Juliusza Bardacha