Najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt w UE w 2020 roku wydano obywatelom Ukrainy

12-10-21 Promocja 0 comment

W 2020 roku wydano blisko 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej (zezwolenia pobytowe oraz wizy długoterminowe) dla cudzoziemców. Najwięcej, bo ponad 600 tys. z nich (27%) otrzymali obywatele Ukrainy – poinformował 8 października Eurostat

Jak podkreślił Europejski Urząd Statystyczny głównym kierunkiem migracji zarobkowej spoza UE jest Polska. W 2020 roku nasz kraj wydał 598 tys. (26%) takich dokumentów. Dla porównania – Niemcy wydały w tym samym okresie 313 tys. (14%) zezwoleń. Ponad 502 tys. wydanych w 2020 roku przez Polskę pierwszych zezwoleń pobytowych dawało obcokrajowcom możliwość podjęcia pracy. Zgodnie z raportem Polska przyznała obywatelom Ukrainy, blisko 489 tys. pierwszych zezwoleń na pobyt w UE , co stanowi 81% wszystkich dokumentów wydanych Ukraińcom.  

Źródło: Zwierciadło Tygodnia 

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium