Narodowy Bank Gruzji zmienił zasady obliczania oficjalnego kursu lari

11-01-18 Promocja 0 comment

Narodowy Gruzji wprowadził nowe zasady określania oficjalnej wartości dolara w stosunku do waluty krajowej – lari.

Ustalanie oficjalnego kursu lari względem dolara od maja 2009 r. odbywało się poprzez agregację transakcji na rynku międzybankowym systemu handlowego Bloomberg. Kurs opierał się głównie na obliczeniach związanych z budżetem i umowami.

Zgodnie z wcześniejszymi zasadami, jeżeli wartość transakcji w systemie nie przekraczała 3 mln dol., wówczas oficjalny kurs wymiany ustalano z uwzględnieniem transakcji dnia poprzedniego. Zasada ta, w przypadku niskiej aktywności obrotu walutowego w systemie, prowadziła do znacznej różnicy między oficjalnym a rynkowym kursem wymiany lari. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami limit dzienny zostanie zmniejszony o połowę (do 1,5 mln dol.), w wyniku czego oficjalny kurs będzie bliższy wartości rynkowej.

Narodowy Bank wezwał także, by przy pozyskiwaniu informacji o wartości rynkowej lari korzystać z tych stron, na których publikowane są zaktualizowane kursy kupna i sprzedaży walut. Ponadto, Narodowy Bank ostrzega, że na stronie Вloomberg są publikowane nie kursy walut ustalone w wyniku transakcji, ale średni wskaźnik zadeklarowanych stawek kupna i sprzedaży walut przez użytkowników systemu, przy czym transakcje te nie muszą dojść do skutku.( kurs na 9 stycznia 1 dolar + 2,6 lari)

Źródło: tbilisi.media

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studiuu