NDI: największe problemy kraju wg obywateli Gruzji

28-01-21 Promocja 0 comment

Amerykański Narodowy Instytut Demokratyczny (NDI) opublikował wyniki sondażu przeprowadzonego w Gruzji pod koniec grudnia 2020 roku, a dotyczącego największych zdaniem obywateli problemów  kraju.

Według wyników sondażu, największe wyzwania stojące przed gospodarką Gruzji to bezrobocie (59% respondentów), inflacja (45%), ubóstwo (28%) i dewaluacja waluty krajowej (27%). Na kolejnych miejscach znalazły się ograniczenia nałożone z powodu pandemii koronawirusa (14%), niskie płace (11%) i zamknięcie granic (6%).

Według NDI, bezrobocia obawia się 61% respondentów mieszkających na wsi i 62% mieszkańców miast. 55% mieszkańców Tbilisi postrzega bezrobocie jako główne wyzwanie gospodarcze. Również 55% zwolenników Gruzińskiego Marzenia jako najpoważniejszy problem wymienia bezrobocie, podobnego  zdania jest  64% zwolenników opozycji.

Zdaniem gruzińskich obywateli pięć najważniejszych wyzwań  to : bezrobocie (46%), ubóstwo (37%), wzrost cen  (31%), okupacja (21%) i pandemia koronawirusa (16%).

Warto zauważyć, że w porównaniu z sierpniem 2020 roku liczba osób, które wskazały na bezrobocie jako główny problem zmniejszyła się o 8%. O 12% wzrosła natomiast liczba tych, którzy za główny problem uważają rosnące ceny (45% respondentów).

23% respondentów stwierdziło, że od 2016 roku ich poziom życia się poprawił, 45% oceniło, że w ich życiu nic się nie zmieniło, a 32% ankietowanych przyznało, że poziom ich życia uległ pogorszeniu.

Źródło: sowa.news

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium