NGO: kapitałowy system emerytalny sprzeczny z gruzińską konstytucją

10-01-19 Promocja 0 comment

Pozarządowa organizacja Demokratyczna Inicjatywa Gruzji złożyła pozew do gruzińskiego Trybunału Konstytucyjnego, domagając się uznania nowego kapitałowego systemu emerytalnego za sprzeczny z konstytucją.

Od 1 stycznia br. w Gruzji zaczął funkcjonować kapitałowy system emerytalny, zgodnie z którym na indywidualne konta  emerytalne co miesiąc 2% od wynagrodzenia ma przekazywać pracownik , 2% – pracodawca, a kolejne 1-2% – państwo [2% -gdy nominalny roczny dochód obywatela nie przekracza 24 tys. GEL (ok. 9 tys. USD); 1% – gdy dochód jest wyższy niż 24 tys. GEL, ale nie przekracza 60 tys. GEL (ok. 23 tys. USD)].

Zgromadzone oszczędności każdy obywatel będzie mógł uzyskać po przejściu na emeryturę. Przez cały okres składkowy, w którym  pieniądze obywateli będą gromadzone na kontach emerytalnych, państwo będzie mogło z nich korzystać. W tym celu utworzony zostanie specjalny fundusz emerytalny, zajmujący się  inwestowaniem oszczędności obywateli do czasu ich zwrotu. Przez pierwsze pięć lat pieniądze przyszłych emerytów będą inwestowane w projekty o minimalnym ryzyku, a następnie w projekty o średnim ryzyku.

Przedstawiciele Demokratycznej Inicjatywy Gruzji są zdania, że niektóre przepisy ustawy „O emeryturach kapitałowych” są sprzeczne z art. 11 (prawo do równości) i art. 19 (prawo własności) gruzińskiej konstytucji.

Organizacja pozarządowa krytykuje fakt, że wszyscy obywatele, którzy nie ukończyli 40 roku życia są zobligowani do przekazywania części zarobku na konto funduszu oszczędnościowego.

„Ustawodawca usprawiedliwia zmuszanie obywateli do gromadzenia oszczędności troską o ich dobro i chęcią zabezpieczenia ich przyszłości. Jednak państwo w imieniu ludzi nie powinno decydować o tym, jak mają dysponować swoją własnością” – napisała na swojej stronie organizacja.

Demokratyczna Inicjatywa Gruzji uważa również, że zmuszanie pracodawców do płacenia 2% od stawki wynagrodzenia pracownika jest równoznaczne z nowym podatkiem.

Przedstawiciele organizacji pozarządowej są także  przekonani, że jedno lub dwuprocentowy   wkład ze strony państwa jest sprzeczny z zasadą równości.

„Wypłacając emeryturę, ustawodawca nie bierze pod uwagę statusu majątkowego obywateli przed przejściem na emeryturę. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że ludzie o najniższych dochodach (…) nie otrzyma odpowiedniej emerytury, podczas gdy stosunkowo duże pieniądze z budżetu zostaną rozdysponowane pomiędzy osobami o wysokich dochodach” – uważa Demokratyczna Inicjatywa Gruzji.

Źródło: newsgeorgia.ge

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium