Niemal 70 „moskiewskich parafii” przeszło pod jurysdykcję Kościoła Prawosławnego Ukrainy, czyli około 0,05%

17-01-19 Promocja 0 comment

Prawie 70 parafii podporządkowanego Rosji tzw. Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego przeszło do nowoutworzonego  autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Poinformowała o tym 15 stycznia przedstawicielka prezydenta w Radzie Najwyższej Iryna Łucenko.

„Zadaniem Ukrainy jest zachowanie pokoju między przedstawicielami różnych wyznań, ale jednocześnie zapewnienie demokratycznemu społeczeństwu przejrzysty model zmiany parafii” – powiedziała polityk.

Warto jednak dodać, że w 2018 roku tzw. Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego liczy na Ukrainie niemal 13 tys. parafii, czyli dwukrotnie więcej niż nowoutworzony Prawosławny Kościół Ukrainy. Inaczej wygląda liczba wiernych. Wg badań Centrum Razumkowa w kwietniu 2018 roku, za wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego uważało  się 28,7% badanych, a Patriarchatu Moskiewskiego 12,8%.

Przypomnijmy, że 15 grudnia 2018 roku Sobór Zjednoczeniowy, w którym wzięli udział przedstawicieli trzech ukraińskich kościołów prawosławnych, zatwierdził statut autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na Ukrainie i wybrał 39-letniego metropolitę perejasławskiego i białocerkiewskiego Epifaniusza (Dumenkę) na swego zwierzchnika. Zaś 6 stycznia b.r. patriarcha ekumeniczny przekazał tomos (dokument o uznaniu nowego kościoła) zwierzchnikowi autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy, metropolicie kijowskiemu i całej Ukrainy Epifaniuszowi.

Źródło: Ukraińska Prawda

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium