Nikol Paszynian zapowiada początek rewolucji gospodarczej w Armenii

09-02-19 Promocja 0 comment

Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że program przyjęty przez nowy gabinet ministrów zapoczątkuje rewolucję gospodarczą w kraju.

Premier podkreślił, że w niedalekiej przyszłości zostanie przedstawiona nowa struktura rządu Armenii. Ponadto już wkrótce parlament otrzyma projekt nowego kodeksu podatkowego oraz kilka inicjatyw legislacyjnych związanych z tymże kodeksem.

Wcześniej, na nadzwyczajnym posiedzeniu, rząd zatwierdził projekt programu nowego gabinetu , zawiera on  główne cele rządu, porusza kwestie bezpieczeństwa i walki z korupcją, przedstawia zadania mające na celu rozwój gospodarki, administracji terytorialnej, technologii i in. Już wkrótce rząd przekaże dokument do rozpatrzenia parlamentowi.

Źródło: ekhokavkaza.com

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium