Nowa strategia UE dla Bałkanów Zachodnich

10-02-18 Promocja 0 comment

Komisja Europejska przyjęła nową strategię rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich. Oferuje w niej wsparcie na rzecz 6 krajów regionu, jednocześnie jednak wymagając od nich  reform i przyjęcia europejskich wartości.

W dokumencie wskazuje się na potrzebę podwojenia wysiłków w celu przeprowadzenia niezbędnych reform i zakończenia transformacji politycznej, gospodarczej oraz społecznej. Jednocześnie wyraźnie odkreślono, że drzwi do UE są otwarte, zaś 6 państw Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia), ma historyczną szansą na trwałe zakotwiczenie w Unii.

Czarnogóra i Serbia zostały wskazane jako liderzy procesu integracji, z możliwością przystąpienia do UE już w 2025 r. Zauważone zostały również postępy Albanii i Macedonii, które mają szansę na rozpoczęcie w niedługim czasie negocjacji akcesyjnych. W przypadku Bośni i Kosowa, oprócz dalszego wysiłku i zaangażowania potrzebne jest także spełnienie kilku wymogów formalnych (Sarajewo musi odpowiedzieć na pytania zawarte w przesłanym przez Komisję kwestionariuszu, zaś Prisztina musi wdrożyć układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE). Ponadto, zarówno dla Kosowa jak i dla Serbii, kluczową kwestią pozostaje porozumienie w sprawie normalizacji stosunków, które postrzegane jest jako warunek dla postępu na drodze integracji europejskiej.

Źródło: balkaninsight.com

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium