Nowe ministerstwo w Kazachstanie

12-09-20 Promocja 0 comment

9 września prezydent Kazachstanu, Kasym-Żomart Tokajew podpisał dekret o utworzeniu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Jeszcze 1 września przemawiając w parlamencie prezydent Kazachstanu powiedział, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno zostać zwolnione z funkcji niezwiązanych z jego misją podstawową, a policja powinna wykrywać przestępstwa i zbierać dowody, a nie zajmować się katastrofami. W 2014 roku Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych zostało zlikwidowane, jego uprawnienia przejęło Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w którym utworzono departament sytuacji nadzwyczajnych. Potrzeba utworzenia Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych jest związana z nadejściem ery klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych działalnością człowieka.

Na czele nowego ministerstwa stanął Jurij Iljin, który od 2016 roku pełnił funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i nadzorował w MSW działalność służb ratowniczych. W latach 2013-2015 pracował jako zastępca akima ( odpowiednik wojewody) miasta Ałmaty. Wcześniej pełnił funkcję naczelnika wydziału szkolenia mobilizacyjnego oraz obrony cywilnej.

W środę Tokajew podpisał również dekrety powołujące agencję planowania strategicznego i reform oraz agencję ochrony i rozwoju konkurencji. Wszystkie nowoutworzone instytucje będą podlegały bezpośrednio prezydentowi Kazachstanu.

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych ma również przejąć dotychczasowe obowiązki i uprawnienia Komisji Rozwoju Przemysłu i Bezpieczeństwa Pracy przy Ministerstwie Przemysłu i Infrastruktury.

Źródło: Radio Azattyq

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium