Biuletyn Informacyjny Studium

BISBiuletyn Informacyjny Studium (BIS) jest internetowym serwisem informacyjnym zorientowanym na wiadomości ze Wschodu, i ze Wschodem związane.

Stworzony z inicjatywy studentów „Studiów Wschodnich” SEW, BIS nawiązuje w swojej nazwie do tradycji podziemnego “Biuletynu Informacyjnego Obozu”. Redaktorzy BIS-u są absolwentami-obcokrajowcami Studium, dzięki czemu pozyskiwane przez nich informacje pochodzą „z pierwszej ręki” – są wyszukiwane i opracowywane, w oparciu o lokalne serwisy informacyjne, prasę i inne doniesienia medialne. Wiadomości z regionu, często po raz pierwszy pojawiające się w polskiej przestrzeni medialnej, aktualizowane są trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty rano.

Całością prac BIS-u kieruje Red. Maria Przełomiec.

Poszczególne działy BIS-u prowadzą:

Anatolij Zimin – Ukraina, Mołdawia

Eugenia Olejnikowa – Azja

Igor Isajew – Białorus, kraje Bałtyckie 

Jurij Kurstak – Rosja 

Agata Szczuka – Europa Środkowa

Ionis Macevoi – Bałkany 

Daria Szlezyngier – Kaukaz