Podyplomowe “Studia Wschodnie”

Kandydaci

Preferowani są absolwenci studiów z zakresu nauk społecznych, studiów humanistycznych, osoby zainteresowane polityką wschodnią i/lub zajmujące się nią zawodowo. Pracownicy administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za współpracę międzynarodową oraz biznesu.

 

Opis studiów

Studia koncentrują się na praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z polityką wschodnią. Kładziemy nacisk na kwestie gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, praktyczne elementy funkcjonowania służby zagranicznej.
Wyjątkowy zestaw wykładowców, łączenie wiedzy z różnych dyscyplin, łączenie praktyki z teorią, małe grupy słuchaczy, koncentracja na praktycznych zagadnieniach polityki wschodniej.

Program studiów

Stworzyliśmy unikalny w skali kraju program studiów wschodnich łączących elementy teorii stosunków międzynarodowych, politologii oraz praktycznej wiedzy na temat relacji międzynarodowych. Przedmioty zawarte w naszym programie studiów obejmują następującą tematykę: polska polityka wschodnia, sowietologia, zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Historia Rosji do 1918 r., historia ZSRR, dzieje Rosji po 1991 r., geopolityka, postkomunizm, bałkany 1917-1991, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej, geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Ukraina 1917-2010, Białoruś 1991-2010, państwa bałtyckie 1917-2010, Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010, system władzy Federacji Rosyjskiej, współpraca gospodarcza i kulturalna, współpraca wojskowa w regionie, służby specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej, służby specjalne państw post-sowieckich.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześnie dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in:  Adam Balcer, Natalia Bryżko, Grzegorz Chmielewski, Maciej Dachowski, amb.Marek Gołkowki, dr Rigels Halili, dr Wojciech Jakóbik, dr David Kolbaia, dr hab. Paweł Kowal, dr hab. Mariusz Kowalski, płk Tadeusz Krząstek, dr hab. Agnieszka Legucka, amb. Piotr Marciniak, dr Marek Menkiszak, amb. Jerzy Nowakowski, amb. Katarzyna Pełczynska-Nałęcz, dr hab. Piotr Potejko, Michał Potocki, Paweł Purski, amb. Wiktor Ross, dr Anton Saifullayeu, amb. Leszek Szerepka, Wojciech Wróbel. Studiami podyplomowymi kierowali kolejno dyrektor Jan Malicki, potem obowiązki te przejął dr doc Jerzy Kozakiewicz, a obecnie dr hab. Paweł Kowal.

Kierownictwo

Kierownikiem Podyplomowych Studiów Wschodnich jest dr hab. Paweł Kowal, politolog, historyk, publicysta, ekspert ds. polityki wschodniej i wiceprzewodniczący Rady Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. Jego notatka biograficzna znajduje się tutaj.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, zjazdy dwa razy w miesiącu

Harmonogram zjazdów 2021/2022

Semestr zimowy:

9, 10 października 2021

23, 24 października 2021

6, 7 listopada  2021

21, 21 listopada 2021

4, 5 grudnia 2021

11, 12 grudnia 2021

15, 16 stycznia 2022

29,30 stycznia 2022

19, 20 lutego 2022

 

Semestr letni:

26,27 lutego 2022

12, 13 marca 2022

26, 27 marca 2022

9, 10 kwietnia 2022

23, 24 kwietnia  2022

14, 15 maja  2022

28, 29 maja 2022

11, 12 czerwca 2022

25, 26 czerwca 2022

Zaliczenia

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.

Rekrutacja od 12 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
II tura rekrutacji od 1 sierpnia do 17 września 2021 r.)

Tura 1 (12.04.2021 00:00 – 30.06.2021 23:59) – ZAPISZ SIĘ

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:

Wymagane dokumenty

 

– podanie o przyjęcie na studia- wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane

– życiorys zawodowy lub CV

– oryginał/ odpis dyplomu z suplementem ukończenia studiów wyższych

– aktualną fotografię kandydata w formie papierowej

– zdjęcie należy wgrać również w postaci elektronicznej do systemu IRK.

Podanie drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres:

 

Uniwersytet Warszawski

Studium Europy Wschodniej
Podyplomowe Studia Wschodnie
Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście – po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie studiów podyplomowych. Potrzebę odbycia takiej wizyty należy zgłosić mailowo (studenckie.studium@uw.edu.pl) podając preferowany termin (w godzinach pracy sekretariatu pn-czw 10-14). Na Wydział należy przybyć wyposażonym we własną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. W kontakcie z pracownikami Wydziału należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów odległości. W sekretariacie studiów podyplomowych może przebywać max. jeden interesant na raz. Na Wydziale dostępne są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni – zachęcamy do korzystania z nich wszystkie osoby przychodzące na Wydział z zewnątrz.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online, której termin zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru pierwszej tury.

Czesne

7 500 zł – Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

  • I  rata  (3750 zł)   płatna do 15 grudnia   2021 r.
  • II rata  (3750 zł)   płatna do 15 kwietnia  2022 r.

7 500 zł – Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

  • I rata    (1875 zł)   płatna do 15 grudnia 2021 r.
  • II rata   (1875  zł)  płatna do 15 lutego   2022 r.
  • III rata  (1875  zł)  płatna do 15 kwietnia 2022 r.
  • IV rata  (1875  zł)  patna do 15 czerwca 2022 r.