O Podyplomowych “Studiach Wschodnich”

Są to odpłatne studia przeznaczone szczególnie dla osób już profesjonalnie zajmujących się Europą Wschodnią i Środkową w urzędach państwowych, instytucjach gospodarczych, politycznych i społecznych, mediach lub myślących o takiej specjalizacji w przyszłości oraz dla wszystkich zainteresowanych, pragnących pogłębić swą wiedzę z tej dziedziny.

Szczegóły rekrutacji dostępne w zakładce ZASADY REKRUTACJI

Nazwa studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Wschodnie
Jednostka prowadząca studia podyplomowe Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny
Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Paweł Kowal
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu ul. Dobra 55/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro

tel. 0 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu Od poniedziałku do czwartku 10.00-14.00
Czas trwania studiów podyplomowych Dwa semestry.
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, zjazdy dwa razy w miesiącu
Koszt za całość studiów podyplomowych 7 500 PLN

Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

  • I rata  (3750 zł)   płatna do 15 października 2020 r.
  • II rata  (3750 zł)  płatna do 15 lutego 2020 r.

Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

  • I rata    (1875 zł)   płatna do 15 października 2020 r.
  • II rata   (1875  zł)  płatna do 15 listopada 2020 r.
  • III rata  (1875  zł)  płatna do 15 stycznia 2021 r.
  • IV rata  (1875  zł)  patna do 15 marca 2021 r.
Ewentualne dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Nie dotyczy
Program studiów (wiodące przedmioty oraz nazwiska wykładowców) Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Polska polityka wschodnia, Sowietologia, Zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Historia Rosji do 1918 r., Historia ZSRR, Dzieje Rosji po 1991 r., Geopolityka, Postkomunizm, Bałkany 1917-1991, Stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej, Geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Ukraina 1917-2010, Białoruś 1991-2010, Państwa Bałtyckie 1917-2010, Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010, System władzy Federacji Rosyjskiej, Współpraca wojskowa w regionie, Służby Specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej, Służby Specjalne państw post-sowieckich.

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześni e dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in:  doc. dr Wiktor Ross, dr. Piotr Marciniak, dr David Kolbaia, Adam Balcer, dr Rigels Halili, płk Tadeusz Krząstek, red. Maria Przełomiec, amb. Marek Gołkowski, Marek Menkiszak, dr Łukasz Jasina.

Sposób zaliczania przedmiotów Zaliczenie na ocenę lub egzamin
Charakterystyka studiów i ich cel Kształcenie specjalistów od spraw wschodnich.
Sylwetka absolwenta Specjalista od spraw wschodnich

                                                        REKRUTACJA

Wszystkie wymagane dokumenty Dyplom ukończenia studiów wyższych, wygenerowane podanie z systemu IRK,  życiorys lub  CV , 1 zdjęcie. Rekrutacja odbywa się po uprzedniej rejestracji w IRK .
Termin składania dokumentów Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online 21 września 2020 r.

Prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie ds studenckich
lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej (po deklaracji  mailowej studenckie.studium@uw.edu.pl)
Dokumenty można składać tylko po uprzedniej rejestracji w IRK

Termin rozpoczęcia studiów 3 października 2020 r.
Limit miejsc 26
Sylwetka kandydata Absolwent studiów humanistycznych lub osoba zajmująca się zawodowo problematyką wschodnią.
Opis rekrutacji Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online 21 września 2020 r.
Dodatkowe informacje https://studium.uw.edu.pl/

Szczegółowy opis przedmiotów dostępny TUTAJ (lato) i TUTAJ (zima)

Praca dyplomowa – wzór

Więcej informacji uzyskają Państwo w Sekretariacie ds. Studenckich:

ul. Dobra 56/66 (w budynku nowej Biblioteki Uniwersyteckiej), I piętro, p. 161

tel. 22 55 27 990, 22 55 27 991

e-mail: spr.stud.studium@uw.edu.pl

czynne: poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00

Wykładowcy Podyplomowych Studiów Wschodnich

dr hab. Paweł Kowal
dr Wiktor Ross
dr David Kolbaia
płk Tadeusz Krząstek
red. Maria Przełomiec
mgr Marek Menkiszak
mgr Adam Balcer
dr hab. Mariusz Kowalski
Wojciech Jakóbik