Objazd 2019 Dzień 4

W parlamencie litewskim

Na placu Łukiskim

Przypadkowe spotkanie na Lukiszkach z Tomasem Venclovą

Przy pomniku Franka Zappy

Z Venclovą w wilnie