Objazd 2019 Dzień 5

Na dolnej Rossie przy pomniku obrońców Wilna w 1918-1919r.- żołnierzy Samoobrony Wileńskiej

Cmentarz na Rossie

W cudownym kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu

Dom, w którym został aresztowany w 1944r. dowódca Wileńskiego Okręgu AK gen. Aleksander Krzyżanowski ,,Wilk”

Na cmentarzu antokolskim