Objazd historyczny dla uczestników Wschodniej Szkoły Zimowej

09-03-20 Promocja 0 comment

7 marca Studium Europy Wschodniej zorganizowało objazd historyczny dla uczestników Wschodniej Szkoły Zimowej. Uczestnikami szkoły organizowanej corocznie od kilku lat są studenci z kilku krajów wschodnich, głównie z Ukrainy.

Podróż odbyła się szlakiem ,, Bitwy  warszawskiej 1920”. Podróż prowadził wykładowca SEW UW płk rez. Tadeusz Krząstek. Studenci wysłuchali informacji  o historii 36 Płku Piechoty Legii Akademickiej pod tablicą na terenie Uniwersytetu Warszawskiego z symbolika czterech uczelni, których studenci utworzyli w 1918 roku pułk akademicki.

Pułkownik Krząstek poprowadził uczestników objazdu następnie pod tablice na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa przy placu Marszalka Józefa Piłsudskiego upamiętniającą Jadwigę Zarugiewiczowa i jej syna Teofila, młodego studenta poległego pod Zadwórzem 17 sierpnia w 1920 roku. Matka pięć lat później kładąc wiązankę biało- czerwonych róż na trumnie nieznanego żołnierza podniesionej  z grobu na cmentarzu Orląt Lwowskich wskazała  bohatera, którego prochy sprowadzono  do Warszawy i z honorami złożono pod arkadami pałacu Saskiego.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza studenci zobaczyli uroczystą zmianę warty. Pułkownik omówił historię grobu, jego wojenne dzieje. Zwrócił szczególną uwage na nazwy pół bitewnych na tablicach umieszczonych na kolumnach grobu.

Wielka atrakcją dla studentów było zwiedzenie Muzeum Wojska Polskiego gdzie znajdują się wspaniałe pamiątki z historii nie tylko oręża polskiego. Studenci z Ukrainy byli zaskoczeni jak wiele dziel batalistycznych i pamiątek orężnych związanych jest z miejscami, które znajdują się obecnie na terenie Ukrainy. Najbardziej podobał im się tryptyk lwowskiego malarza Stanislawa Kaczora- Batowskiego- Bitwa pod Chocimiem 1621, zbiory broni i uzbrojenia, mundury i ekspozycja orderów i odznaczeń. Pułkownik Krząstek prowadził także uczestników objazdu w części plenerowej gdzie znajdują się czołgi, samoloty, działa inne eksponaty ciężkiego uzbrojenia, w tym bardzo bogato zdobione lufy artylerii wałowej z XVI-XVII wieku.

Podczas przejazdu z Warszawy do Ossowa prowadzący objazd zaczął omawiać znaczenie bitwy warszawskiej w historii Polski i Europy. W Ossowie studentom został zaprezentowany film dokumentalny o przebiegu walk pod Ossowem w sierpniu 1920 roku i śmierci księdza Ignacego Skorupki. Pułkownik Krząstek uzupełnił  film krótkim wykładem, pokazem zdjęć z sylwetkami bohaterów bitwy warszawskiej, pomnikami i tablicami pamiątkowymi. Przed pomnikiem księdza Skorupki studenci złożyli znicz z Orłem RP i szarfą pamiątkową SEW UW. Studenci następnie odwiedzili w Ossowie  miejsce gdzie zginął ksiądz Skorupka – obecnie  znajduje się tam krzyż z tablicą pamiątkowa. Byli przed pomnikiem-obeliskiem  w miejscu gdzie po bitwie w 1920 roku złożono zwłoki księdza oraz za osadą na polowym cmentarzyku żołnierzy Armii Czerwonej.

Na byłym poligonie rembertowskim przy kaplicy Obrońców Ossowa przy pomniku gen. Józefa Hallera zapalono znicz pamięci, kolejny przy pomniku bohaterów bitwy warszawskiej zamordowanych  przez NKWD  w kwietniu 1940 roku. Pułkownik zaprowadził  studentów do Dolinki 96 dębów upamiętniających  ofiary katastrofy smoleńskiej. Przy kilku pomnikach wspomniał swoich kolegów, oficerów i generałów z którymi pełnił służbę wojskową, wykonywał różne zadania w Polsce i poza krajem. Az trudno było uwierzyć, że  w lesie postawiono dużą aleję pomników- kolumn z popiersiami ofiar katastrofy. Studenci podnieśli z ziemi szry białoczerwone i umieścili ponownie na pomnikach.

W Radzyminie pułkownik Krząstek pokazał lądowisko, na którym w 1999 roku wylądował  śmigłowiec z Janem  Pawłem II  podczas jego pielgrzymki do Polski. Na zbiorowych mogiłach bohaterów bitwy, oficerów i żołnierzy 10 Dywizji Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego i 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Jana Rządkowskiego zapalono znicze. Cmentarz zrobił ogromne wrażenie. Nikt nie spodziewał się, że jest tak duży i bardzo dobrze utrzymany, zadbany.

Około godz. 16.30 studenci zaczęli zwiedzać cmentarz wojskowy na Powązkach, kwatery żołnierzy WP poległych pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Tradycyjnie już zapalono znicze pamięci na mogile nieznanego żołnierza, studenta z 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, przed pomnikiem Orląt Warszawskich, na grobie generałów L.Żeligowskiego i J.Rządkowskiego.

Pułkownik Krząstek zaprowadził studentów pod pomnik katyński, do kwatery Harcerskiego Batalionu AK ,, Zośka”, do kwatery wojennej obrońców Warszawy w 1939 roku. Odpowiadał na liczne pytania i wskazywał mogiły znanych osobistości, o które pytali studenci. Podroż zakończyła się przy kościele Wizytek około godz. 17.30. Studenci mogli poznać miejsca i symbole pamięci narodu polskiego  związane z bitwą warszawska ,która była decydującym momentem wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku a jak napisał brytyjski dyplomata Edgar D Abernon  była 18. decydującą bitwą w dziejach świata.