Objazd zagraniczny 2018

W dniach 30 maja – 9 czerwca odbywa się zagraniczny objazd naukowy studentów SEW. Objazdy to tradycja, która jest charakterystyczna dla Studiów Wschodnich. Podczas kilkudniowego wyjazdu studenci mają okazję poznać niezwykłe miejsca, ich historię i znaczenie dla Polski i państw regionu Europy Wschodniej.

Zapraszamy do lektury sprawozdań z zagranicznego objazdu naukowego, zatytułowanego

POLSKA I UKRAINA W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ 1917-1921,

Winnica-Żytomierz-Ostróg-Łuck

 

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

DZIEŃ 3

DZIEŃ 4

DZIEŃ 5

DZIEŃ 6

DZIEŃ 7

DZIEŃ 8

DZIEŃ 9

DZIEŃ 10

DZIEŃ 11

Sprawozdania przygotowane są przez samych uczestników objazdu, a tradycyjnie już pieczę nad całością działań informacyjnych sprawuje płk Tadeusz Krząstek:

Dział INFO:
Jose Rosiles Sledzik
Kacper Sienicki
Sławomir Kirdzik

Zdjęcia:
Tadeusz Krząstek
Kazimierz Wóycicki
Jose Rosiles Sledzik