Objazd po Białorusi, Głębokie, na schodach przed Kościołem Karmelitów, 2013 r.
Objazd po Białorusi, Głębokie, na schodach przed Kościołem Karmelitów, 2013 r.

Studia Wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim mają niezbyt długą tradycję, widać jednak starania kadry dydaktycznej o powiązanie wykładów z aktualnymi problemami regionu. Wykładowcom zależy także na wykształceniu u studentów nie tylko postaw eksperckich, ale i obywatelskich, tudzież odpowiedzialności sąsiedzkiej i zachowań, które – jak podczas Pomarańczowej Rewolucji – wzbudziły solidarność różnych środowisk akademickich.

Niebagatelną rolę odgrywają w tym procesie objazdy naukowe, podczas których studenci bezpośrednio stykają się z rzeczywistością państw Europy Wschodniej. Dwa tygodnie w trasie, kiedy zawieszony jest normalny tryb zajęć, a studenci przemierzając setki kilometrów, poznają liczne zabytki kultury oraz lokalne elity społeczne ożywiające w nich nowe treści. Nawiązywane wówczas kontakty osobiste służą potem naukowej wymianie myśli, literatury, czy informacji o konferencjach i innych wydarzeniach. Integrują się też sami studenci, pokonując istniejące między nimi niekiedy bariery. Mamy nadzieję, że odegra to ważną rolę w ich przyszłych losach. Każdy kolejny objazd niesie bowiem nowe wyzwania organizacyjne i ambicje naukowe.

Objazdy naukowe studentów Studiów Wschodnich są coraz bardziej zinstytucjonalizowane. Ustaliły się ich wiosenne terminy, zasady organizacyjne, udział profesorów i zaangażowanie studentów, do których obowiązków na trwałe weszły: prezentacja zabytku i referat z historii lub współczesności regionu. Z perspektywy kilku lat chwile spędzone podczas objazdów naukowych wydają się rządzić innymi regułami niż te w Warszawie. Wrażenie potęgują różnice czasu, kalendarzy liturgicznych, dystansu wobec komunistycznej przeszłości. Wspominane zdarzenia z różnych objazdów przeplatają się nawzajem i trudno dociec rzeczywistej chronologii. Traci znaczenie nawet ich kolejność. Pozostają jedynie głęboko pozostające w świadomości doznania.

autor: Andrzej Buczyński

Objazd naukowy Ukraina-Rumunia-Mołdawia-Naddniestrze, rejs statkiem po Dniestrze, 2011 r.
Objazd naukowy Ukraina-Rumunia-Mołdawia-Naddniestrze, rejs statkiem po Dniestrze, 2011 r.

Dotychczasowe objazdy:

2007 Państwa Bałtyckie
2008 Słowacja – Węgry – Rumunia – Ukraina
2009 Odessa – Krym
2010 Ukraina – Białoruś – Litwa
Objazdy dla III roku studiów licencjackich:
2020 Grodno
Wschodnia Szkoła Zimowa