Badania na Majdanie w trakcie “Pomarańczowej Rewolucji”

Studenci i wykładowcy SEW w miasteczku namiotowym na kijowskim Majdanie w trakcie "Pomarańczowej Rewolucji", 2004 r.
Studenci i wykładowcy SEW w miasteczku namiotowym na kijowskim Majdanie w trakcie “Pomarańczowej Rewolucji”, 2004 r.

Jesienią fakt sfałszowania wyborów prezydenckich na Ukrainie spowodował falę ogromnych demonstracji w Kijowie i nieporównywalne z niczym wcześniej zainteresowanie świata zachodniego sytuacją na Ukrainie. Także, a może przede wszystkim, Polacy zainteresowali się rozwojem sytuacji, a nawet gorąco zaangażowali się, pomagając Ukraińcom.

Decyzja, aby studenci “Studiów Wschodnich” UW wyjechali przeprowadzić “na gorąco” badania na Ukrainie była decyzją nagłą, ale z uwagi na nasze zainteresowania, nad wyraz odpowiednią. Oto powstała jedna z tych rzadkich sytuacji, kiedy historia dzieje się na naszych oczach i kiedy można ją pokazać studentom, zamiast jedynie opowiadać o niej na wykładach.

Przerwano zatem bieg studiów w Warszawie po to, aby w grupie niemal 60 osób pojechać do Kijowa, gdzie badania przeprowadzaliśmy w dniach 8-13 grudnia 2004 r. Do badań wykorzystaliśmy zmieniony i uzupełniony na tę okazję przez wykładowcę Studium, prof. Marka Śliwińskiego kwestionariusz jego badań, które prowadził wcześniej na Litwie i Białorusi.

Podpisany przez Wiktora Juszczenkę Egzemplarz Raportu z badań w Kijowie (wydanie dwujęzyczne). Opracowanie wręczone Prezydentowi Ukrainy podczas pobytu w Warszawie 12 kwietnia 2005 r.
Podpisany przez Wiktora Juszczenkę egzemplarz Raportu z badań w Kijowie (wydanie dwujęzyczne). Opracowanie wręczone Prezydentowi Ukrainy podczas pobytu w Warszawie 12 kwietnia 2005 r.

Na podstawie przeprowadzonych wtedy 313 ankiet, wydany został specjalny “Raport z badań. Kijów grudzień 2004. Edycja specjalna z okazji wizyty Prezydenta Wiktora Juszczenki na Uniwersytecie Warszawskim”, opracowany przez wykładowcę Studium dr hab. Mariusza Kowalskiego.

Kolejne grupy studentów Studium przeprowadzały porównawcze badania ankietowe również w latach późniejszych – w 2005 r. w różnych regionach Ukrainy, a w 2007 roku w Kijowie.