Kronika Studenckiego Objazdu Naukowego 2011

/Autorem tekstów jest p. Krzysztof Nieczypor/

Objazdy naukowe Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego to integralna część programu edukacyjnego dla studentów I roku studiów II stopnia. Prawie 2-tygodniowy pobyt w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej to, oprócz walorów naukowych, przede wszystkim nie lada atrakcja towarzysko-turystyczna. Dlatego, gdy otrzymałem propozycje wzięcia udziału w wyprawie nie zastanawiałem się długo.

Zagraniczne objazdy naukowe Studium organizowane dla polskich studentów są coroczną tradycją. Grupa studentów z Polski wraz kadrą naukową na czele z dyrektorem Janem Malickim udaje się w podróż do jednego z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, by poznać nie tylko uroki danego regionu, ale również wziąć udział w bardzo ciekawym przedsięwzięciu. Choć udział w wyjeździe nie jest obowiązkowy, to presja kadry zazwyczaj nie pozostawia wyboru. Słuszność tego działania potwierdzi jednak każdy, kto miał możliwość uczestnictwa w wyjeździe.

Każdy objazd, ze względu na docelowy kraj podróży, posiada swoją specyfikę. Zasady uczestnictwa i założenia programowe pozostają jednak niezmienne. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania merytorycznej części wyprawy. Każde odwiedzane miejsce, zabytek, a także postać historyczna związana z regionem jest tematem indywidualnych wystąpień studentów w czasie podróży. W ten sposób uczestnicy wycieczki są jednocześnie jej przewodnikami. Referaty, komunikaty oraz panele dyskusyjne odbywające się w odwiedzanych na trasie uniwersytetach podlegają rzecz jasna merytorycznej ocenie kadry naukowej, co sprawia, że przygotowania do wyprawy trwają często dłużej aniżeli sam objazd.

W tym roku program objazdu prezentuje się nadzwyczaj atrakcyjnie. Poprzez ukraińską i potem rumuńską Bukowinę, Gagauzję i  Nadddniestrze  mamy dojechać do Mołdawii  i skończyć  objazd  na Podolu. Jako oficjalny kronikarz objazdu jestem zobowiązany do stworzenia kroniki opisującej najważniejsze wydarzenia objazdu. Tenże warunek mojego udziału postanowiłem w porozumieniu z dyrekcją Studium połączyć z funkcją redaktora portalu Esatbook.eu. Dzięki temu, prowadzony przez mnie dziennik podróży będzie na bieżąco publikowany na naszej stronie. Życzę miłej lektury!

Trasa objazdu:  Czerniowce – Suczawa – Jassy – Kiszyniów – Tyraspol – Komrat – Bielce – Kamieniec Podolski

Uczestnicy objazdu:

Kadra:

 1. prof. Leszek Zasztowt
 2. dr Kazimierz Wóycicki
 3. płk Tadeusz Krząstek
 4. prof. Andrzej Żbikowski
 5. Tomasz Boruc
 6. Aleksandra Gyźlak
 7. dyr. Jan Malicki

 

Studenci Studium (wykonują pełny program naukowy objazdu):

 1. Paulina Andrusiak
 2. Marta Gapińska
 3. Maria Golińska
 4. Iwona Kachniewska
 5. Monika Kawecka
 6. Robert Molski
 7. Ewa Polak
 8. Hanna Stadnik
 9. Agata Sztobryn
 10. Maciej Wapiński
 11. Karina Zborowska

 

Studenci z Kijowa (pełny program – j.w.):

 1. Artem Babak
 2. Oleksij Koptiazhyn
 3. Julia Polikowska
 4. Jegor Stadny

 

Uczestnicy dodatkowi (wykonują część programu naukowego):

 1. Wiktoria Malicka („Ossolineum”-uczestnik płatny)
 2. Krzysztof Nieczypor (absolwent – kronika objazdu)

 

KRONIKA OBJAZDU TUTAJ