Obóz “Orzeł Biały IV”

10-10-19 Promocja 0 comment

DO STUDENTEK I STUDENTÓW Z UKRAINY.

18 października planowany jest wyjazd studentów SEW UW do Ostroga na Wołyniu w celu porządkowania polskiego cmentarz i rejonu Pomnika Bohaterów Wojny 1920 Roku.

W latach ubiegłych w podobnych pracach w ramach ,, Obozu Orzeł Biały” brali udział studenci z: Meksyku, Białorusi, Gruzji i oczywiście z Ukrainy. W 2018 roku do udziału w Obozie zgłosiło się pięcioro studentów z Ukrainy (trzy studentki i dwóch studentów).

Ideą tego unikalnego i niepowtarzalnego przedsięwzięcia jest wspólna praca studentów polskich i ukraińskich na rzecz budowania jak najlepszych stosunków między narodami. Nasza działalność pokazuje, relacje polsko-ukraińskie to nie tylko trudna historia, ale też wspaniała współpraca oparta na przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu. Wspólnie pokażmy, że łączy nas nie tylko bliskość terytorialna, ale też braterstwo.

Pułkownik Krząstek czeka na Państwa zgłoszenia – razem podtrzymajmy tę piękna ideę i nadajmy jej nowy, większy wymiar moralny.