Odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

22-05-17 Promocja 0 comment

W poniedziałek, 22 maja 2017 r. o godzinie 11:00, w Sali Senatu UW odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. Ceremonię, w której uczestniczył prorektor UW, dr hab. Maciej Duszczyk, poprowadził sekretarz kapituły, dyr. Jan Malicki.

prorektor UW, Maciej Duszczyk i dyrektor Jan Malicki
prorektor UW, Maciej Duszczyk i dyrektor Jan Malicki

Ceremonię swoim udziałem uświetniła pani ambasador Urszula Doroszewska, która odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas ceremonii odczytany został również list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

ambasador Urszula Doroszewska
ambasador Urszula Doroszewska

Podczas ceremonii dyrektor Malicki przedstawił ideę Nagrody i jej wkład w rozwój międzynarodowej nauki, jak również powód wyboru Iwana Wyhowskiego na patrona Nagrody.

Jan Malicki składa podpis na dyplomie
Jan Malicki składa podpis na dyplomie

Kapituła Nagrody zgodnie przyjęła, że laureatem nagrody na rok akademicki 2017/2018 otrzymał Ihor Sribniak z Kijowa. W ramach Nagrody, prof. Sribniak otrzyma możliwość rocznego prowadzenia badań na 6 polskich uniwersytetach. Prof. Sribniak jest autorem ponad 140-tu publikacji naukowych i dydaktycznych oraz głównym redaktorem czasopism naukowych „Ukraińska orientalistyka” i „Nad Wisła i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni Europejskiej – przeszłość i teraźniejszość”. Zainteresowania profesora dotyczą relacji polsko-ukraińskich w okresie międzywojennym. Profesor Sribniak wygłosił swój wykład w języku ukraińskim.

prof. otrzymał Ihor Sribniak, laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego 2017
prof. otrzymał Ihor Sribniak, laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego 2017

 

Kapituła nagrody przyznała także 10 czteromiesięcznych staży na 2 wybranych polskich uczelniach.

Staże przy Nagrodzie otrzymali:

Konstiantyn Nosov – matematyczne metody modelowania i obliczania [nieobecny]

Serhii Pakhomenko – historia [nieobecny]

 

Kapituła i Laureaci
Kapituła i Laureaci

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.