Okrągły Stół I

Regional Security

współorganizowane z George C. Marshall Center

MarshallCenter logo

John S. Micgiel, były wykładowca stosunków międzynarodowych na Columbia University, były dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i zastępca dyrektora Harriman Institute. Były prezes i dyrektor generalny Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, długoletni profesor wizytujący Studium Europy Wschodniej UW.

Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje współczesną historię i bieżącą politykę Europy Środkowo-Wschodniej. Autor wielu publikacji. Micgiel jest współautorem czasopisma elektronicznego Intermarium.

Graeme P. Herd, wykładowca Ponadnarodowych Badań nad Bezpieczeństwem w George C. Marshall European Center, dyrektor założycielski School of Government and Associate Dean in the Faculty of Business na Uniwersytecie Plymouth. Jest założycielem Centre for Seapower and Strategy Królewskiej Akademii Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii.

Dr Herd jest autorem 9 książek i ponad 70 publikacji naukowych, udzielił ponad 100 prezentacji o tematyce akademickiej i politycznej w 46 krajach.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na różnorodnych aspektach rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz relacjami między mocarstwami.

Matthew Rhodes, wykładowca Studiów nad Bezpieczeństwem narodowych w George C. Marshall Center, były adiunkt na wydziale strategii i bezpieczeństwa narodowego Air War College w Alabamiei nauk politycznych na Central College w Pella, Iowa. Rhodes był wykładowcą w Fundacji Jana Husa na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, relacjom transatlantyckim oraz tematyce bezpieczeństwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Pál Dunay członek George C. Marshall Center, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i NATO. Wcześniej pełnił funkcję Senior Researcher w Międzynarodowym Instytucie Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI). W 2007 roku kierował Węgierskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. W latach 2014 – 2015 był dyrektorem Organizacji Bezpieczeństwa w Akademii Europejskiej w Biszkeku w Kirgistanie.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na bezpieczeństwie europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej, Azji Centralnej, OBWE.

Hubert Królikowski, profesor dr hab. w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest też prezesem Fundacji Edukacji dla Bezpieczeństwa. W 1996 r. w Wojskowym Instytucie Historycznym uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych ze specjalnością historia wojskowości. Habilitował się w 2006 r. w Akademii Obrony Narodowej, a w 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Pracował na stanowisku adiunkta i profesora w Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Posiada też doświadczenia zawodowe związane z bezpieczeństwem narodowym, obronnością i gospodarką. Obszary zainteresowań naukowych: strategia i bezpieczeństwo narodowe, siły i operacje specjalne, nieregularne i niekonwencjonalne aspekty konfliktów zbrojnych, historia wojen i wojskowości.