Okrągły Stół III

Israel/Middle Easy and CEE/Poland

Dr Laurence Weinbaum,  dyrektor Izraelskiej Rady Stosunków Zagranicznych działającej pod auspicjami Światowego Kongresu Żydowskiego, założyciel i redaktor naczelny The Israel Journal of Foreign Affairs. Pisał i wykładał szeroko na temat stosunków polsko-żydowskich. Jego ostatnia książka (współautorka z Dariuszem Libionką) to Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego.

Piotr Puchta, dyplomata, dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Od 1985 pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1986–1991 pracował w polskiej sekcji interesów, a następnie w Ambasadzie RP w Tel Awiwie. Po powrocie do kraju był radcą w Departamencie Afryki, Azji, Australii i Oceanii MSZ. Od 1996 do 2001 pełnił funkcję zastępcy Ambasadora RP w Izraelu.

W latach 2001–2005 pracował w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, a następnie kierował przedstawicielstwem RP przy Palestyńskich Władzach Narodowych w Ramallah. 15 września 2009 otrzymał nominację na stanowisko Ambasadora RP w Egipcie, Erytrei i Sudanie.

Specjalizuje się w problematyce bliskowschodniej oraz stosunków polsko-izraelskich. Jest autorem publikacji poświęconych tej tematyce.

Agnieszka Magdziak-Miszewska, filolog literatury polskiej, teatrolog, dziennikarka i dyplomata, w latach 2006–2012 ambasador RP w Izraelu.

Od 1983 związana była z redakcją miesięcznika „Więź”. W latach 1989–1991 była dyrektorem niezależnego Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Od 1991 pracowała w Ambasadzie RP w Moskwie na stanowisku radcy ministra. W latach 1995–2001 ponownie związana z Centrum Stosunków Międzynarodowych jako dyrektor Programu Wschodniego oraz dyrektor programowy. Od 1995 do 1998 była sekretarzem rady programowej Centrum Studiów Wschodnich. Od 1998 pracowała dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca premiera ds. stosunków polsko-żydowskich, w 2005 została głównym doradcą w tym zakresie. W 2000 weszła w skład Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W latach 2001–2005 pełniła funkcję konsula generalnego RP w Nowym Jorku. Weszła w skład rady Fundacji Auschwitz-Birkenau.

W 2012, za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bogdan Grzeloński, były Ambasador Polski w Kanadzie, profesor historii Stanów Zjednoczonych i stosunków między Europą Środkowo-Wschodnią a USA.

Opublikował kilka książek, ostatnio “Ambasadorowie Stanów Zjednoczonych Roosevelta do Moskwy”, “Arras i dyplomacja. Powrót polskich skarbów do Wawelu”
Obecnie jest profesorem Wydziału Prawa na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych SWPS w Warszawie.