Ormiańska opozycja protestuje przeciwko reformie sądownictwa

04-02-21 Promocja 0 comment

Kilkuset zwolenników opozycyjnego Ruchu Ocalenia Ojczyzny, do którego należy 15 partii politycznych, zorganizowało w środę wiec przed budynkiem parlamentem w Erywaniu.  Protestujący sprzeciwiają się inicjatywie rządzącej frakcji Mój Krok, która chce zmienić kodeks sądowy i wprowadzić nową instytucję sędziów, mających podejmować decyzje o stosowaniu środków zapobiegawczych.

Zmiany proponowane przez frakcję Mój Krok zakładają utworzenie nowego sądu, który m.in. rozpatrywałby kwestie aresztu tymczasowego. Władze twierdzą, że wielu obecnych sędziów jest powiązanych z niektórymi liderami opozycji i dlatego odmawiają oni umieszczania w areszcie tymczasowym opozycjonistów oskarżanych o popełnienie przestępstw. Opozycja  jest temu przeciwna, gdyż uważa, że rząd premiera Nikola Paszyniana będzie mógł mianować sędziów posłusznych  życzeniom władzy.

Od 10 listopada w Armenii trwają protesty wzywające do dymisji Paszyniana. Opozycja obarcza go odpowiedzialnością za problemy gospodarcze i społeczne oraz kapitulację podczas konfliktu w Karabachu.

Źródło: tass.ru

Opracowanie: BIS – Biuletyn Informacyjny Studium