Ostatnie pożegnanie Jacka Milera

07-01-19 Promocja 0 comment

W piątek, 4 stycznia pożegnaliśmy dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN, członka jury Nagrody Przeglądu Wschodniego, Jacka Milera.

Uroczystości pogrzebowe Milera rozpoczęła msza święta w kościele pw. Karola Boromeusza na Starych Powązkach. W ceremonii, oprócz rodziny i bliskich Jacka Milera udział wzięli m.in. wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, przedstawiciele kancelarii Prezydenta, duchowni z Krakowa, Wilna, Kamieńca Podolskiego, Oszmiany i Paryża. Ceremoniom pogrzebowym towarzyszyła asysta Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Hołd Jackowi Milerowi złożyło także Studium Europy Wschodniej, którego reprezentanci wzięli udział w uroczystościach, zaś pracownicy utworzyli poczet sztandarowy SEW. Dyrektor Miler został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jacek Miler od wielu lat był przyjacielem Studium Europy Wschodniej, sojusznikiem naszych przedsięwzięć, w tym zwłaszcza odbudowy dawnego Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan. Jacek Miler był członkiem jury Nagrody Przeglądu Wschodniego z ramienia Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN.