Pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków

12-06-18 Promocja 0 comment

W dniu 11 czerwca 2018 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego UW odbyło się pierwsze posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla badania relacji wzajemnych 1917-1921. Komisja, powołana została w Kijowie 22 marca 2018 przez Studium Europy Wschodniej UW i Akademię Kijowsko-Mohylańską. W skład Komisji (wzorowanej na funkcjonującej już Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków) wchodzą wybitni znawcy tematu, badacze z Polski i Ukrainy:

 • Jan Jacek Bruski (współprzewodniczący)
 • Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
 • Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej)
 • Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN)
 • Jan Pisuliński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • dr Stanisław Stępień (Południo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu)
 • Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie / IPN) –
 • dr Olena Betlij (Akademia Kijowsko-Mohylańska)
 • dr Hennadij Korolow (Instytut Historii Ukrainy NANU)
 • dr Natalia Makowska (dyrektor Państwowego Archiwum Najwyższych Organów Władzy) –
 • dr Oleh Pawłyszyn  (Uniwersytet Lwowski)
 • dr Walentyna Piskun (Instytut Archeografii NANU)
 • dr Maksym Potapenko (Uniwersytet w Niżynie)
 • dr Witalij Skalski (AKM/ Instytut Historii Ukrainy NANU)
 • Władysław Werstiuk (współprzewodniczący, Instytut Historii Ukrainy NANU)
 • prof. Ola Hnatiuk (sekretarz, Studium Europy Wschodniej)

Uroczystego otwarcia pierwszego posiedzenia Komisji dokonał jej pomysłodawca i przewodniczący, dyr Jan Malicki. Następnie dr Walentyna Piskun (która w dniu posiedzenia zastępowała Władysława Werstiuka) i prof. Jan Jacek Bruski wygłosili dwa doskonałe referaty poświęcone relacjom polsko-ukraińskim okresu 1917-1921. Posiedzenie zakończyła krótka dyskusja, po której członkowie Komisji udali się do centrum konferencyjnego w Jachrance, gdzie wspólnie pracować będą do środy, 13 czerwca.

Poniżej prezentujemy fotografie z posiedzenia. Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego reportażu wideo, w którym dyr Jan Malicki, prof. Jan Jacek Bruski, płk Tadeusz Krząstek i prof. Ola Hnatiuk opowiadają o celach funkcjonowania Komisji.