Plan wdrożenia Umowy Stowarzyszeniowej Mołdawii z UE został zrealizowany w 65 procentach

09-02-19 Promocja 0 comment

Narodowy plan działań na rzecz wdrożenia układu stowarzyszeniowego Mołdawia – UE na lata 2017-2019 został zrealizowany w 64,68%. Poinformowało o tym 8 lutego mołdawskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (MFAEI).

Według resortu, z 691 zaplanowanych działań  zrealizowano 447, natomiast  jeżeli wziąć pod uwagę regulacje rządowe i ustawy, które zostały przyjęte, ale nie wdrożone, to poziom realizacji  wzrośnie do 66,28%.

W zakresie harmonizacji ustawodawstwa krajowego z normami UE z 698 niezbędnych dokumentów zostało całkowicie wprowadzonych   do ustawodawstwa mołdawskiego 285 aktów (40,83%).

W dziedzinie dialogu politycznego i reform, a także współpracy w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zostało zrealizowanych 77,89% działań zaplanowanych na 2018 rok.

Z kolei wdrażania w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa zostały zrealizowane w  74,5%,  a w dziedzinie ekonomii poziom realizacji planu wyniósł 63,17%.

Przypomnijmy, że Mołdawia podpisała Umowę Stowarzyszeniową z UE w 2014 roku.

Źródło: Infotag.md

Opracowanie BIS – Biuletyn Informacyjny Studium