Plan zajęć I stopień

O Studiach  Program  |  Plan zajęć

 

Plan zajęć w sem. zimowym (rok akad. 2019/2020) –  I rok w załączniku.

Plan zajęć w sem. zimowym (rok akad. 2019/2020) – II rok  w  załączniku.

Plan zajęć w sem. zimowym (rok akad. 2019/2020) – III rok w załączniku.

Plan zajęć ogólnouniwersyteckich (OG-UN) w sem. zimowym (rok akad. 2019/2020) w załączniku.