Po 80 latach Obserwatorium wznowiło działalność naukową!

29-07-19 Promocja 0 comment

81 lat temu, 29 lipca 1938 odbyła się ceremonia otwarcia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan. Instytucja funkcjonowała do 18 września 1939, kiedy z powodu inwazji bolszewickiej Obserwatorium musiało przerwać prace. Kierownictwo wraz z częścią sprzętu pomiarowego przeniesione zostało na terytorium Węgier (granica polsko-węgierska, a wcześniej polsko-czechosłowacka znajdowała się kilka metrów za budynkiem Obserwatorium). Przez następne dziesiątki lat opuszczony budynek ulegał niszczeniu.

Od 2012, dzięki wspólnym staraniom Studium Europy Wschodniej i Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku trwają prace mające na celu odbudowę budynku i wznowienie prowadzonych w nim badań naukowych.

28 lipca 2019, niemal dokładnie 80 lat po zamknięciu w Obserwatorium wznowiono prowadzenie badań naukowych za sprawą instalacji urządzeń pomiarowych, w tym profesjonalnej stacji pogodowej. W ceremonii instalacji urządzeń udział wzięli inicjatorzy przedsięwzięcia – dyr Studium Europy Wschodniej Jan Malicki i rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka Ihor Tsependa oraz szereg znamienitych gości: Wiceminister Spraw Zagranicznych, min. Marcin Przydacz, przedstawiciele Ministerstw Inwestycji i Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także wysocy przedstawiciele strony ukraińskiej: urzędujący przewodniczący Rady Obwodowej w Iwano-Frankiwsku, dowódca obwodowego oddziału DSNS, starosta powiatu werhowyńskiego, ratownicy DSNS i inni.