Podyplomowe studia wschodnie – coraz mniej czasu!

20-08-21 Promocja 0 comment

Trwa II tura rekrutacji na studia podyplomowe.

Studia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy organizowane są dwa razy w miesiącu z zajęciami w soboty i niedziele.

Do przyjęcia niezbędne są następujące dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia- wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane

– życiorys zawodowy lub CV

– oryginał/ odpis dyplomu z suplementem ukończenia studiów wyższych

– aktualną fotografię kandydata w formie papierowej

– zdjęcie należy wgrać również w postaci elektronicznej do systemu IRK.

Podanie drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na tę stronę.